مقاله ارزيابي و تحليل وضعيت پارک هاي شهري با استفاده از ابزار SWOT و ارايه مدل مناسب (مطالعه موردي پارک ۸ شهريور شهر سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و تحليل وضعيت پارک هاي شهري با استفاده از ابزار SWOT و ارايه مدل مناسب (مطالعه موردي پارک ۸ شهريور شهر سمنان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي زيبا سازي منظر و محيط
مقاله ارزيابي
مقاله روش SWOT
مقاله پارک ۸ شهريور سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاهيجانيان اكرم الملوك
جناب آقای / سرکار خانم: شيعه بيگي شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاي سبز شهري يکي از عناصر ساختار شهري است که جزء فضاهاي باز شهري به شمار مي آيد و داراي پوشش گياهي است. از اين فضاها مي توان به عنوان لايه هاي تنفسي سيستم شهري نام برد که داراي عملکردهاي مختلفي مانند زيباسازي شهر، تعديل کننده شرايط محيطي و محل گذران اوقات فراغت مي باشد.
اين فضا در درجه اول از نظر مسايل زيست محيطي و در درجه دوم از نظر گذران ساعات فراغت به عنوان مراکز تفريحي و فرهنگي حايز اهميت است. در اين تحقيق ابتدا نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پارک ۸ شهريور سمنان شناسايي و وضع موجود آن با استفاده از روش SWOT در خصوص عناصر طبيعي و مصنوع پارک تحليل و الگوي مناسب پارک پيشنهاد شده است. هم گام با آن نيازهاي فزاينده شهر سمنان به فضاي تفريحي-فراغتي و فضاهاي سبز ويژه شهروندان و جذب طبيعت گرد شهري با نظر سنجي از کاربران بررسي شده است.
جامعه مورد مطالعه کليه شهروندان شهر سمنان به تعداد ۱۲۶۷۸۰ نفر بر اساس سر شماري سال ۱۳۸۵ مي باشد و تعداد نمونه ۱۷۰ نفر از اين مجموعه بوده است. در انجام اين بخش از تحقيق ۴ فرضيه در نظر گرفته شد هر چهار فرضيه تحقيق يعني «دستيابي به معيارها و طراحي مناسب در پارک به ايجاد محيطي آرام بخش و مفرح ويژه شهروندان کمک مي نمايد»، «به کارگيري تمهيدات و تجهيزات مناسب در پارک به جذب شهروندان و اکوتوريسم مي انجامد»، «الگوهاي زيبا سازي منظر و محيط در پارک هاي شهري باعث جذب و افزايش کمي کاربران است»، «دستيابي به محيط زيبا و سبز شهري باعث افزايش کيفي زندگي شهروندان و سلامت رواني و جسماني و بازدهي بيشتر در جامعه است»، با محاسبه فراواني در صدي، انجام آزمون پيرسون و وجود تفاوت معني دار بين سوالات تاييد شد.