مقاله ارزيابي و تحليل کارايي سامانه حمل و نقل BRT و رضايت عمومي از آن در کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و تحليل کارايي سامانه حمل و نقل BRT و رضايت عمومي از آن در کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمل ونقل شهري
مقاله حمل ونقل عمومي
مقاله سامانه BRT
مقاله کلان شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمران زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند رشد شتابان کلان شهرها در جهان، توأم با افزايش جمعيت در اين شهرها، مشکلات متعددي را مانند معضل ترافيک و اختلال در سامانه حمل ونقل درون شهري به وجود آورده است. از اين رو، معضل مذکور از چالش هاي اساسي فراروي برنامه ريزي شهري در اواخر قرن بيستم بوده که بر دستيابي به اهداف توسعه پايدار شهري تاثير نهاده است. افزايش سريع وسايل حمل ونقل موتوري ـ به ويژه اتومبيل ـ و استفاده زياد از آن در شهرهاي کشور و مشخصا در کلان شهر تهران همراه با رشد جمعيت و گسترش بي رويه آن و نيز عدم برنامه ريزي هاي علمي و جامع و مشکلات عديده سيستم حمل ونقل عمومي باعث بروز مشکلاتي نظير آلودگي هاي شديد زيست محيطي، تراکم هاي ترافيکي زياد و خسته کننده، اتلاف زياد وقت شهروندان، مصرف  بيش از حد انرژي، ناامني مسيرها و تصادفات شده است. بدين ترتيب، زندگي در اين محيط ها دشوار شده و از نظر رفاه و آسايش دچار تنزل گشته است. سامانه حمل ونقل BRT سيستم سريع اتوبوسي است، که در کنار توسعه سامانه مترو در قالب سياست توسعه حمل ونقل همگاني در کلان شهر تهران براي تسهيل حمل ونقل عمومي و مقابله با مشکلات مذکور به وسيله شهرداري در پيش گرفته شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسي ساختار تجهيزاتي، معيارها و استانداردهاي سامانه حمل و نقل BRT، بر اساس روش مطالعات کتابخانه اي و پژوهش ميداني به ارزيابي عملکرد اين سامانه در کلان شهر تهران پرداخته است. براي بررسي نمونه موردي خط يک سامانه BRT تهران مورد نظر بوده است. تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته که بر اساس تحليل پرسشنامه و اطلاعات سازمان هاي مربوط و بهره گيري از آزمون هاي نرم افزار SPSS استوار بوده است، ضمن وجود برخي مشکلات کارکردي و شکلي اين سامانه در کلان شهر تهران، حاکي از تاثيرات مثبت اين سامانه بر حمل ونقل عمومي و تاثيرات مطلوب زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي آن در اين شهر است، به طوري که رضايت مردم را به ميزان زيادي تامين کرده است.