مقاله ارزيابي و مديريت ريسك خطوط لوله ارتباطي پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مديريت ريسك خطوط لوله ارتباطي پتروشيمي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسك نسبي
مقاله مديريت ريسك
مقاله گاز كلر
مقاله خط لوله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري قره ‌باغ موسي
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم مقدم عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي و مديريت ريسك خطوط لوله ارتباطي پتروشيمي، نقش مهمي در جلوگيري از بروز حوادث احتمالي و مقابله با شرايط اضطراري دارد. بدين منظور، شاخص مواجهه شيميايي در ۶۰ خط لوله ارتباطي موجود در منطقه، تعيين شد و خط لوله كلر به منظور ارزيابي ريسك، انتخاب شد. سپس، شاخص هاي صدمه شخص ثالث، عملكرد ناصحيح، خوردگي و طراحي مورد ارزيابي قرار گرفت. فاكتور اثر نشتي نيز با توجه به خطرات محصول، حجم نشتي، پراكنش و دريافت كننده هاي موجود در اطراف خط لوله، محاسبه گرديد. در نهايت، ريسك نسبي خط لوله محاسبه و راهكارهاي لازم به منظور مديريت ريسك، ارايه شد. نتايج حاصله نشان داد كه در خط لوله كلر، شاخص صدمه شخص ثالث، بالاترين ريسك و شاخص طراحي، پايين ترين ريسك را در بر دارد. افزون بر اين، با اجراي پيشنهادات و راهكارهاي ارايه شده ، امكان بهبود وضعيت در بخش هاي مختلف خط لوله تا ۰۹/۲۲% وجود دارد.