مقاله ارزيابي و مقايسه الگوهاي مختلف آماده سازي و کاشت گندم و ارایه بهترين الگو در منطقه شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه الگوهاي مختلف آماده سازي و کاشت گندم و ارایه بهترين الگو در منطقه شهرري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ورزي
مقاله کاشت
مقاله گندم پاييزه
مقاله اجزا عملکردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي رسيدن به توسعه پايدار بايد بهره وري را در تمام ابعاد مورد توجه قرار داد، مانند ماشين هاي کشاورزي که بخش بزرگي از نهاده ها را به خود اختصاص مي دهند. بررسي کمي و کيفي عملکرد ماشين هاي خاک ورزي و کاشت از چند بعد ضرورت دارد. يک بعد آن اقتصادي است، دوم در دسترس بودن و استفاده راحت تر توسط کشاورزان هر منطقه و سوم که از نظر توسعه اي از دو مورد قبل مهم تر است، حفظ خاک و جلوگيري از فرسايش و تخريب ساختمان اين نعمت خدادادي است. در اين تحقيق الگوهاي مختلف خاک ورزي و کاشت (حدود ۱۸ الگو) که هر کدام شامل استفاده از چندين ماشين کشاورزي به صورت پياپي مي باشد، بررسي شدند.
در اين طرح روش هاي مختلف خاک ورزي پس از برداشت ذرت علوفه اي براي کاشت گندم پاييزه آبي به عنوان عامل اصلي در ۶ سطح شامل استفاده از گاوآهن برگردان دار+دو بار ديسک+لولر، استفاده از گاوآهن برگردان دار+يک بار ديسک+لولر، استفاده از گاوآهن چيزل+دو بار ديسک+لولر، استفاده از دو بار ديسک عمود بر هم+لولر، استفاده از رتيواتور+لولر و استفاده از گاوآهن چيزل+رتيواتور+لولر؛ و روش هاي مختلف کاشت گندم پاييزه آبي به عنوان عامل فرعي در سه سطح شامل بذرپاش سانتريفيوژ+فارور، خطي کار تاکا+فارور و خطي کار همداني مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند.
بررسي نتايج شاخص نفوذ مخروط، ميانگين وزني خاکدانه ها و اجزا عملکردي محصول نشان داد بهترين تيمار اصلي تيمار گاوآهن چيزل+دو بار ديسک و بهترين تيمار فرعي خطي کار همداني با مجموع زمان ۵٫۶ ساعت در يک هکتار براي آماده سازي و کاشت زمين بودند.