مقاله ارزيابي پارامترهاي ژنتيکي و اثرات آميخته گري صفات اقتصادي در لاين هاي تجاري کرم ابريشم در سيستم تلاقي چرخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پارامترهاي ژنتيکي و اثرات آميخته گري صفات اقتصادي در لاين هاي تجاري کرم ابريشم در سيستم تلاقي چرخشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاين
مقاله کرم ابريشم
مقاله همبستگي
مقاله هتروزيس
مقاله نوترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهيان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: مواج پور معين الدين
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولفه هاي واريانس و کوواريانس، وراثت پذيري و همبستگي ژنتيکي صفات اقتصادي در آميخته هاي شش لاين کرم ابريشم برآورد گرديد. در کليه آميخته ها وراثت پذيري وزن پيله بالاتر از وزن قشر پيله بود. صفت درصد قشر پيله وراثت پذيري پايين تري نسبت به دو صفت ديگر داشت. همبستگي ژنتيکي بالايي ميان صفات وزن پيله و وزن قشر پيله مشاهده شد ولي بين صفات وزن پيله و درصد قشر پيله همبستگي ژنتيکي پايين و بعضا منفي بود. همچنين اثر هتروزيس در افزايش صفات وزن پيله و وزن قشر پيله موثر بود و با افزايش درصد هتروزيس ميانگين اين صفات افزايش مي يابد. در صفت درصد قشر پيله با افزايش درصد نوترکيبي، ميانگين صفات افزايش پيدا کرد. نتايج وجود رابطه معکوس بين اين دو اثر را نشان داد. همچنين آميخته هاي حاصل از لاين هاي ۱۵۱، ۱۵۲ پيشرفت ژنتيکي و ميانگين بالاتري در همه صفات توليدي داشتند و آميخته هاي حاصل از لاين هاي ۱۰۳ و ۱۰۴ نيز داراي عملکرد نسبتا خوبي بودند در نتيجه انتظار مي رود استفاده از اين واريته ها در سطح تجاري نتايج مطلوبي در پي داشته باشد.