مقاله ارزيابي پتانسيل هاي زينتي پنج گونه وحشي بومادران (Achillea)، کشت شده در شرايط آب و هوايي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل هاي زينتي پنج گونه وحشي بومادران (Achillea)، کشت شده در شرايط آب و هوايي مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومادران
مقاله گياهان بومي
مقاله خصوصيات مرفولوژيک
مقاله اهلي کردن
مقاله گياهان زينتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني عسكر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني فر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سازگاري ۵ گونه وحشي بومادران (A. eriophora, A. millefolium, A. biebersteinii, A. nobilis, A. wilhelmsii)  به شرايط کشت شده و ارزيابي پتانسيل هاي زينتي آن، کشت بذور وحشي اين گياه که از رويشگاههاي واقع در خراسان رضوي، شيراز و کرج جمع آوري شده بود، ابتدا در نيمه اول شهريور ۱۳۸۵ در گلدان انجام شده، پس از رشد اوليه، نشاهاي گياهان در مرحله ۸-۶ برگي در نيمه دوم آبان همان سال به زمين اصلي، داخل کرت با فاصله ۴۰×۳۰ سانتيمتر انتقال يافتند. کليه ويژگي هاي فنولوژيک و مرفولوژيک گياهان طي مراحل مختلف رشد بررسي شد. طرح آماري مورد استفاده شامل بلوکهاي کاملا تصادفي (RCBD) با ۵ تيمار و ۳ تکرار و تيمارها شامل ۵ گونه بومادران بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که هر کدام گونه هاي مختلف بومادران داراي ويژگي هاي خاص ظاهري بوده که مي تواند بسته به هدف مورد استفاده قرار گيرند. گونه A. millefolium از نظر طول دوره گلدهي (۱۰۰ روز) و ارتفاع بوته (حدود ۱ متر) از ديگر گونه ها برتري داشت در حالي که گونه A. biebersteinii از نظر تعداد جست، قطر و ارتفاع گل برتري داشت. گونه هاي A. wilhelmsii و A. eriophora بيشترين تعداد گل آذين جانبي را داشتند و زودتر از ديگر گونه ها وارد مرحله زايشي شدند. به طور کلي اين گونه ها به دليل عدم داشتن مشکلي خاص جهت کشت و کار، مقاومت به شرايط نامساعد محيطي، داشتن دوره گلدهي نسبتا طولاني، پايا بودن، داشتن گلهاي زيبا و درشت به نظر مي رسد که گياهان بسيار مناسبي جهت کشت در فضاي سبز مي باشند.