مقاله ارزيابي پتانسيل و آناليز حساسيت آسيب پذيري آب زيرزميني دشت هشتگرد به روش دراستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل و آناليز حساسيت آسيب پذيري آب زيرزميني دشت هشتگرد به روش دراستيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص دراستيک
مقاله آناليز حساسيت
مقاله کاربري اراضي
مقاله نيترات
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادشهركي فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: آغاسي عبدالوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادشهركي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفع آلودگي آبهاي زيرزميني هزينه زيادي دارد، از اينرو لازم است از ابزار مناسبي براي پيشگيري از آلودگي استفاده شود. يکي از ابزارها، پهنه بندي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان است که در اين مقاله اين ابزار براي دشت هشتگرد مورد بررسي قرار گرفت. آبخوان اين دشت که همواره در معرض آلودگي ناشي از آبهاي برگشتي آبياري آغشته به کودهاي شيميايي، فاضلاب شهري و روستايي و پسابهاي صنعتي است، با استفاده از شاخص دراستيک مورد ارزيابي قرار گرفت. با آناليز حساسيت به دو روش از صحت وزن هاي اعمال شده بر پارامترهاي موثر اطمينان حاصل شد و مشخص شد بيشترين وزن مربوط به محيط غيراشباع خاک و تغذيه آبخوان است. سپس پهنه بندي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان اين دشت با نقشه نيترات آب زيرزميني مقايسه شد که تطابق نسبتا خوبي را نشان داد. با انجام اين تحقيق مشخص شد که بيشترين درصد پتانسيل آسيب پذيري مربوط به کلاس متوسط است و مناطق شمالي دشت از پتانسيل آسيب پذيري زيادي برخوردار بوده و نواحي جنوبي دشت کمترين پتانسيل آسيب پذيري را دارند.