مقاله ارزيابي پتروفيزيکي سازند داريان در ميدان نفتي منصوري واقع در دزفول شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتروفيزيکي سازند داريان در ميدان نفتي منصوري واقع در دزفول شمالي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند داريان
مقاله آپتين
مقاله ميدان منصوري
مقاله اشباع آب
مقاله تخلخل موثر
مقاله حجم شيل
مقاله مناطق مخزني
مقاله ژئولاگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال قديم وند نادر
جناب آقای / سرکار خانم: خوشفام ندا
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند داريان (آپتين) يکي از مخازن مهم هيدروکربوري در جنوب باختري ايران است. ميدان منصوري در ناحيه دزفول شمالي، ۶۰ کيلومتري جنوب اهواز، ۵۰ کيلومتري غرب بندر ماهشهر و ۴۰ کيلومتري شرق آب تيمور واقع شده است. ساختمان منصوري در دشتي مسطح و فاقد هرگونه رخنمون سطح الارضي است. هدف از اين تحقيق مطالعه پتروفيزيکي سازند داريان شامل ارزيابي اشباع آب، تخلخل موثر، حجم شيل و تعيين مناطق مخزني در اين سازند در مقطع تحت الارضي منصوري است. ارزيابي پتروفيزيکي سازند داريان به وسيله نرم افزار ژئولاگ در چاه منصوري ۵۷ (ميدان منصوري) صورت گرفته است. بر اساس ارزيابي انجام گرفته روي نمودارهاي مختلف در چاه منصوري ۵۷ (افق داريان) به لحاظ مخزني داريان داراي سه منطقه مخزنيD1,D2,D3 است. ميانگين تخلخل در منطقه اول، دوم و سوم به ترتيب ۸ درصد، ۸٫۵ درصد، ۵ درصد و ميانگين اشباع آب ۴۰ درصد، ۱۳٫۵ درصد، ۴۰ درصد و ميانگين حجم شيل ۱۴٫۵ درصد، ۱۱ درصد، ۰ درصد است.