مقاله ارزيابي پتروفيزيکي و زون بندي سازندهاي کنگان و دالان در چاه بندوبست با استفاده از نگاره هاي چاه پيمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتروفيزيکي و زون بندي سازندهاي کنگان و دالان در چاه بندوبست با استفاده از نگاره هاي چاه پيمايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم شيل
مقاله تخلخل
مقاله اشباع شدگي
مقاله ليتولوژي
مقاله زون بندي و چاه بندوبست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باصره مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مسي بيگي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اميري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و دالان در چاه بندوبست-۱ (از مجموع سازندهاي گروه دهرم) با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي (نظير نگاره هاي نوترون، چگالي، صوتي، گاما) انجام گرفته است. در اين پژوهش، پارامترهايي نظير حجم شيل، تخلخلِ اشباع آب وليتولوژي مورد بررسي قرار گرفت.
در اين رابطه پس از ويرايش و اعمال تصحيحات مورد نياز بر روي نگاره هاي چاه پيمايي، پارامترهاي پتروفيزيکي مخزني سازندهاي مورد اشاره در چاه تعيين و بررسي شد. به دليل ضخامت زياد سازند دالان، براي مطالعه دقيق تر، اين سازند به سه بخش شامل، دالان بالايي، دالان مياني و دالان تحتاني تقسيم شد. همچنين، پس از آناليز نهايي چاه، سازند گنگان به دو زون و بخش دالان بالايي به سه زون،بخش دالان مياني به يک زون و در نهايت بخش دالان تحتاني به پنج زون تقسيم شد.
به طور کلي، حجم شيل محاسبه شده کم بوده و به همين دليل تخلخل کل و تخلخل موثر تقريبا در بيشتر نقاط با هم برابرند؛ که اين امر به دليل پايين بودن حجم شيل مي باشد.