مقاله ارزيابي پهنه بندي شاخص شوري زمين شناسي موثر بر تخريب آب و خاک (بررسي موردي: حوزه آبخيز حبله رود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۲۷ تا ۵۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پهنه بندي شاخص شوري زمين شناسي موثر بر تخريب آب و خاک (بررسي موردي: حوزه آبخيز حبله رود)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص شوري
مقاله شوري زمين شناسي
مقاله تخريب آب و خاک
مقاله حوزه آبخيز حبله رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره چلو سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پناه سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ميراخورلو خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص شوري از عوامل طبيعي موثر بر تخريب آب و خاک در مناطق خشک و نيمه خشک است. از ديگر عوامل طبيعي مي توان به تغييرات آب و هوايي، زمين شناسي و از عوامل غير طبيعي به چراي بيش از حد، برداشت بي رويه از آبهاي زير زميني و … اشاره نمود. شاخص شوري ممکن است ناشي از زمين شناسي منطقه باشد که به آن شوري اوليه نيز مي گويند. حوزه آبخيز حبله رود به علت گوناگوني زياد واحدهاي سنگ شناسي و وجود سازندهاي شور مانند گنبدهاي نمکي و جريان داشتن رودخانه در آن که تنها منبع تامين کننده آب شرب و کشاورزي پايين دست منطقه مورد بررسي مي باشد براي و بررسي شاخص شوري گزينش شده است. درآغاز در اين بررسي نقشه هاي طبقات شيب، کاربري اراضي و سنگ شناسي تهيه شد و با تلفيق آنها نقشه واحدهاي کاري به عنوان واحدهاي همگن بياباني ايجاد شد. سپس با در دست داشتن نقشه واحدهاي کاري اقدام به جمع آوري داده هاي زميني و نمونه برداري از خاک سطحي در عمق (۱۰-۰) سانتيمتري به صورت طبقه بندي تصادفي در هر يک از واحدهاي کاري شد. در نهايت پس از تجزيه شوري نمونه هاي خاک اقدام به تهيه نقشه شوري در شش طبقه شد. بنا به بررسي هاي انجام شده و نقشه هاي توليد شده مي توان سازندهايي را که در منطقه مشکل ساز هستند از شوري زياد تا کم بدين ترتيب عنوان کرد: ۱- سازند قرمز زيرين ۲- سازند قرمز بالايي ۳- سازند قم ۴- سازند کند.