مقاله ارزيابي چالشها و مشکلات شهرهاي جديد و ميزان موفقيت آنهادر ايران: شهر جديد سهند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي چالشها و مشکلات شهرهاي جديد و ميزان موفقيت آنهادر ايران: شهر جديد سهند
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله برنامه ريزي
مقاله سهند
مقاله شهر جديد
مقاله شهرنشيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش جمعيت شهرنشين، شهرهاي بزرگ در ايران دچار مشکلات فراواني شده و شهرهاي جديد در ايران براي جذب سرريز جمعيتي در حوزه اين شهرها مکانيابي و احداث شدند. شهر جديد سهند نيز براي کاستن از مشکلات جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و کالبدي کلانشهر تبريز در حوزه نفوذ اين شهر احداث شده است ولي اين شهر در عمل نتوانسته است از مشکلات کلانشهر تبريز با توجه به اهدافش بکاهد و اهداف از پيش تعيين شده آن در زمان مشخص، عملي نشده اند. شالوده اقتصادي اين شهر بر پايه اشتغال صنعتي و خدمات دانشگاهي استوار است که هنوز صنعت و دانشگاه تاثير مثبتي بر اين شهر نگذاشته اند و شهر جديد سهند خود با مشکلات و چالشهاي کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، ارتباطي و برنامه ريزي بسياري مواجه است. در اين مقاله به چالشها و مشکلات موجود در شهر جديد ارزيابي سهند و ميزان موفقيت آن با توجه به اهداف از پيش تعيين شده، پرداخته شده است.