مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان زمستانه و بينابين در شرايط آبياري نرمال و تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۱۳ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان زمستانه و بينابين در شرايط آبياري نرمال و تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي
این مقاله دارای ۲۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد دانه
مقاله شاخص هاي حساسيت و تحمل به خشکي
مقاله باي پلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اميريزدان سپاس
جناب آقای / سرکار خانم: اميني اشكبوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: