مقاله ارزيابي کارآمدي اطلاعات مدارک پزشکي بيماران مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) شهر اصفهان توسط کاربران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۹۵ تا ۷۰۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآمدي اطلاعات مدارک پزشکي بيماران مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) شهر اصفهان توسط کاربران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پزشکي
مقاله بيمارستان ها
مقاله کارآمدي
مقاله استفاده کنندگان
مقاله اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افراد و گروه هاي کاربر اطلاعات مدارک پزشکي، ضمن تکيه بر داده ها و اطلاعات بهداشتي درماني، کيفيت آن ها را خواستارند. بيمارستان ها مجبورند پرونده هاي پزشکي را براي پاسخ گويي به نيازهاي کاربران نگهداري کنند. اما براي نگهداري آن ها با کمبود فضا مواجه اند. پژوهش حاضر با هدف تعيين کارآمدي اطلاعات ثبت شده در پرونده هاي پزشکي بيماران مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) توسط کاربران در نيمه اول سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
روش بررسي: اين بررسي به روش توصيفي- مقطعي صورت گرفته است. نمونه گيري به روش سرشماري و شامل کليه ي مدارک پزشکي (حدود ۶۰۰۰ پرونده پزشکي) بيماراني بود که در نيمه اول سال ۱۳۸۷ مورد تقاضاي کاربران قرار گرفته است. يافته هاي مطالعه با مراجعه مستقيم پژوهشگر به بخش مدارک پزشکي آن مرکز و استخراج داده ها از مستندات درخواست هاي اطلاعاتي کاربران و پرونده بيماران مربوط، در قالب چک ليست صورت گرفت و روايي اين ابزار با نظر استادان صاحب نظر مسجل گرديد. براي تحليل داده ها از آناليز توصيفي با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: بيشترين درصد موارد درخواست اطلاعات مدارک پزشکي بيماران مربوط به خود بيماران (۳۶٫۴ درصد) و پس از آن به ترتيب مربوط به مراجع قانوني (۲۷٫۸ درصد)، پرداخت کنندگان ثالث (۲۳٫۱ درصد) و کميته هاي کيفيت (۰٫۱ درصد) بوده است. بيشترين درخواست ها از مدارک پزشکي با سن يک سال (۷۳٫۳ درصد) بوده است و پرونده هايي با کمتر از ۳ سال سن، ۹۴ درصد از کل درخواست ها را شامل شده اند. مسن ترين پرونده هاي درخواستي به ترتيب ۱۴، ۱۱، ۱۱، ۱، ۱۵، ۱۳ ساله بوده اند. در ۱۰۰ درصد درخواست هاي کاربران، برگه هاي خلاصه پرونده، شرح عمل جراحي و گزارش اکوکارديوگرافي جزء بسته درخواستي قرار گرفته است. صدمه، آسيب و مسموميت ها بيشترين (۳۰ درصد) و بيماري هاي چشم و ضمايم آن کمترين (۰٫۱ درصد) درخواست ها را شامل مي شدند.
نتيجه گيري: کارآمدي اطلاعات بيماران با گذشت زمان کم مي شود و نگهداري حدود ۹۵ درصد از اصل پرونده ها بيش از ۳ سال، مقرون به صرفه نيست. به علاوه، اطلاعات ۹۵ درصد از بيماري هاي بيماران بستري در طي ۷ سال پس از ايجاد پرونده، درخواست شده اند و تنها اطلاعات اختلالات رواني و رفتاري، نقص خلقتي و ناهنجاري هاي مادرزادي و اختلالات کروموزمي پس از مدت فوق درخواست شده اند که مي توان آن ها را جداگانه پس از اين مدت نگهداري نمود.