مقاله ارزيابي کارآمدي و اثربخشي ابتكار عمل هاي اجتماعي شهري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (URBAN CI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآمدي و اثربخشي ابتكار عمل هاي اجتماعي شهري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (URBAN CI)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه URBAN
مقاله ابتكار عمل اجتماعي
مقاله فعاليت شبكه اي
مقاله ارزيابي پس از اجرا
مقاله توسعه شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف الديني فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه URBAN CI يكي از ۱۴ برنامه ابتكار عمل اجتماعي اتحاديه اروپا در سطح كشورهاي عضو است كه با هدف رويارويي با مشكلات شهرهاي كوچك و بزرگ در اين اتحاديه در زمينه رشد بيكاري، معضلات محيطي، محروميت هاي اجتماعي و مسامحات كالبدي، بهبود و ارتقا شرايط زيست شهروندان در شهرها و ترويج ابعاد توسعه پايدار شهري اجرا مي شوند. اين برنامه ۱۱۸ پروژه را در سطح ۱۵ كشور عضو دربرداشت. اين برنامه در فاصله سال هاي ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ ميلادي اجرا شد و حدود ۳ ميليون نفر جمعيت را در شهرهاي هدف منتفع ساخت. مناطق شهري هدف اين برنامه شامل نواحي پيراموني شهرها (۳۸ درصد)، مناطق داخلي شهرها (۳۲ درصد)، مراكز تاريخي شهرها (۱۹ درصد) و واحدهاي همسايگي با خصوصيات گوناگون (۱۱ درصد) بودند. در اين برنامه براي انتخاب شهرها و نواحي شهري هدف از سه معيار اندازه جمعيت (با اولويت شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت)، خصوصيات جغرافيايي محل، و خصوصيات اجتماعي-اقتصادي ناحيه (بيكاري، فرسودگي بافت شهري، وضعيت نامناسب مسكن و مطلوبيت اجتماعي) استفاده شد.
در سال ۲۰۰۳، پس از اجراي اين برنامه در سطح كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، كارآيي و موفقيت آن در دستيابي به اهداف تعيين شده، مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج آن در اين مقاله تلخيص شده است. اين ارزيابي بر اساس مجموعه اي از اهداف اصلي تدوين شده توسط کميسيون اروپا و همچنين اهداف تعريف شده توسط کشورهاي عضو اتحاديه در سطح ملي و به طور خاص انجام شد.