مقاله ارزيابي کارآيي سوسک سبز لاک پشتي (Cassida rubiginosa Muller) در کنترل بيولوژيکي علف هرز خارلته (.Cirsium arvense (L.) Scop) در شيروان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآيي سوسک سبز لاک پشتي (Cassida rubiginosa Muller) در کنترل بيولوژيکي علف هرز خارلته (.Cirsium arvense (L.) Scop) در شيروان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حشرات گياه خوار
مقاله کنترل علف هاي هرز
مقاله کنترل بيولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مولر هنز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) يکي از مهمترين علف هاي هرز مساله ساز دنيا و از معضلات مزارع، باغ هاي ميوه، سبزيجات، مراتع و چراگاه هاي ايران مي باشد. به منظور بررسي کارايي سوسک سبز لاک پشتي (Cassida rubiginosa Muller) در کنترل بيولوژيکي خارلته و تعيين تراکم موثر آن، آزمايشي در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با ۵ تيمار شامل پنج سطح آلودگي به حشره (صفر، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ لارو حشره روي هر بوته) در ۵ تکرار به اجرا درآمد. نتايج نشان داد که اين حشره موجب کاهش ارتفاع، وزن خشک زيست توده و توليد بذر خارلته، در مقايسه با شاهد شد. به طوري که در تراکم ۲۰ عدد لارو روي هر بوته خارلته، وزن خشک زيست توده کل، حدود ۷۸ درصد و توليد بذر آن حدود ۹۴ درصد کاهش يافت.