مقاله ارزيابي کارآيي و هزينه عمليات برش درخت در روش تك گزيني (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآيي و هزينه عمليات برش درخت در روش تك گزيني (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برش درخت
مقاله بررسي زماني
مقاله مدل رگرسيوني
مقاله توليد
مقاله هزينه
مقاله تك گزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامي مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بين مولفه هاي بهره برداري، برش درخت مهم ترين مولفه را تشكيل مي دهد كه به شدت بر روي مراحل بعدي كار تاثيرگذار است. برش درخت با اره موتوري يكي از مولفه هاي به شدت كاربر عمليات بهره برداري است و در واقع به عنوان گلوگاه توليد است. اين پژوهش در قطعه هاي ۲۲۰ و ۲۲۵ بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. اهداف اين پژوهش عبارت اند از بررسي زماني عمليات برش درخت، برآورد و محاسبه نرخ توليد و هزينه اره موتوري، ارايه مدل رگرسيوني پيش بيني زمان برش و به پيروي آن پيش بيني نيروي کار، ماشين ها و بودجه لازم. معادله رگرسيون چند متغيره زمان برش يك درخت، به صورت تابعي از متغيرهاي قطر درخت، جهت انداختن درخت و فاصله طي شده بين دو درخت است. در اين پژوهش ميزان توليد ساعتي برش درخت با در نظر گرفتن زمان هاي تاخير و بدون آن، به ترتيب برابر ۳۱٫۶ مترمكعب در ساعت (۷ درخت در ساعت) و ۶۸٫۴ مترمكعب در ساعت (۱۸ درخت در ساعت) است. با افزايش قطر، ميزان توليد بدون تاخير برش درخت به صورت رابطه تواني افزايش مي يابد. هزينه واحد توليد (ريال بر مترمکعب) با احتساب زمان هاي تاخير و بدون احتساب آن، براي برش درخت به ترتيب برابر ۸۰۰۰ و ۳۷۰۰ ريال بر مترمکعب (سال ۱۳۸۷) به دست آمد. هزينه واحد توليد (متركعب) چوب برش شده با افزايش قطر كمتر مي شود و به صورت يك تابع نمايي كم شونده است ميانگين زمان خالص يك چرخه كار برش برابر است با ۲٫۹۸ قيقه و ميانگين زمان يك چرخه برش درخت با زمان تاخير برابر با ۷٫۲۳ دقيقه است.