مقاله ارزيابي کارايي شرکتهاي توليدکننده سيمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها (۱۳۸۷-۱۳۸۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي شرکتهاي توليدکننده سيمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها (۱۳۸۷-۱۳۸۱)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ارزشيابي
مقاله شرکتهاي توليدکننده سيمان
مقاله مدل تحليل پوششي داده ها DEA
مقاله بازده به مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: پورربي ميروحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي کارايي شرکتهاي توليدکننده سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها مي پردازد. تعداد واحدهاي تشکيل دهنده جامعه آماري بر اساس اطلاعات بورس تهران؛ ۲۳ شرکت است. يکي از تکنيک هايي که بخوبي در اين جهت موثر مي باشد، مدل تحليل پوششي داده ها (DEA) است. روش تحليل پوششي داده ها بر مبناي مدل برنامه ريزي خطي بنا شده و اين روش نيازمند يک سري اطلاعاتي است که با تحليل آن کارايي يا عدم کارايي واحدهاي تصميم گيرنده مشخص مي شود. در اين مقاله، با تهيه و تدوين مهمترين شاخصها، وروديها و خروجيهاي مدل DEA مشخص شده است. وروديها شامل نيروي انساني، مواد اوليه، ماشين آلات و تجهيزات و انرژي بوده و خروجيهاي در نظر گرفته شده نيز فروش خالص، افزايش (کاهش) در موجودي کالاي ساخته شده، افزايش (کاهش) در موجودي کالاي در جريان ساخت و سود حاصل از سرمايه گذاري هستند. بر اساس اطلاعات موجود نتايج کارايي هر يک از شرکتها با استفاده از نرم افزار DEAP2 بدست آمده است. در نهايت کاراترين شرکتها به عنوان الگو انتخاب و معرفي شده اند. ضمن مقايسه، شرکتهاي ناکارا مي توانند خود را به شرکتهاي کارا نزديک نموده تا به سطح کارايي لازم دسترسي يابند.