مقاله ارزيابي کارايي مدل هاي عامل اطمينان، ارزش اطلاعاتي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي در پهنه بندي خطر زمين لغزش (بررسي موردي: بخشي از حوزه آبخيز هراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۳۹ تا ۵۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي مدل هاي عامل اطمينان، ارزش اطلاعاتي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي در پهنه بندي خطر زمين لغزش (بررسي موردي: بخشي از حوزه آبخيز هراز)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش
مقاله ارزش اطلاعاتي
مقاله عامل اطمينان
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله هراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه آبخيز هراز در شمال کشور قابليت و توان بالايي براي رخداد زمين لغزش دارد. با اين وجود، اطلاعات موجود در مورد زمين-لغزش هاي هراز اندک است. هدف از اين پژوهش تهيه نقشه خطر زمين لغزش با بهره گيري از روش هاي عامل اطمينان، ارزش اطلاعاتي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي در محيط GIS، در بخشي از حوزه آبخيز هراز است. به منظور تهيه نقشه خطر زمين لغزش در آغاز با بررسي هاي ميداني، نقشه پراکنش زمين لغزش حوزه و سپس نقشه عامل هاي موثر بر زمين لغزش تهيه شد. سپس اولويت بندي عامل هاي موثر با بهره گيري از AHP انجام شد. بررسي ها نشان داد که ويژگي هاي سنگ شناسي، فاصله از جاده، شيب، فاصله از آبراهه، کاربري اراضي، ارتفاع و براي شيب عامل هاي اصلي کنترل کننده زمين لغزش در منطقه هستند. در مرحله بعد با بهره گيري از اين عامل ها و مدل هاي عامل اطمينان، AHP و ارزش اطلاعاتي نقشه خطر زمين لغزش تهيه شد. ارزيابي مدل ها نشان داد که مدل هاي عامل اطمينان، AHP و ارزش اطلاعاتي به ترتيب بيشترين دقت در تهيه نقشه خطر زمين لغزش در منطقه را دارند.