مقاله ارزيابي کاربرد پليمر سوپر جاذب بر عملکرد، کارآيي مصرف آب و ذخيره عناصر غذايي در خيار گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کاربرد پليمر سوپر جاذب بر عملکرد، کارآيي مصرف آب و ذخيره عناصر غذايي در خيار گلخانه اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوپر جاذب
مقاله هيدروژل
مقاله تنش آبي
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله خيار گلخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كوپايي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: مسفروش مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کشت گلخانه اي به علت توليد محصولات مرغوب و درآمد اقتصادي مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. در عين حال محققين به دنبال يافتن روشهاي کارآمد و اقتصادي براي افزايش کارآيي صرف آب و کود در گلخانه ها مي باشند. استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب مي تواند به عنوان راهکاري در اين زمينه مطرح شود. هيدروژل هاي سوپرجاذب با جذب آب و تا حدودي، املاح کودي و انقباض و انبساط متناوب باعث بهبود خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک مي شوند. در تحقيق حاضر اثر کاربرد پليمر سوپرجاذب سوپر آب آ ۲۰۰ در چهار سطح (صفر، ۴، ۶ و ۸ گرم در کيلوگرم خاک)، در دو نوع بافت خاک (لوم رسي و شني) و با سه رژيم آبياري (%۵۰، %۷۵ و %۱۰۰ نياز آبي گياه) به صورت يک طرح کاملا تصادفي فاکتوريل با سه تکرار، بر ميزان عملکرد، کارآيي مصرف آب و برخي شاخص هاي رشد رويشي خيار گلخانه اي (Cucumis sativus رقم Gavrish) و نيز، ذخيره ازت، پتاسيم، آهن و روي در ميوه آن، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که استفاده از ۴ گرم هيدروژل در هر کيلوگرم خاک در يک بافت سبک و در شرايط بدون تنش (%۱۰۰ نياز آبي گياه) يا تنش ملايم (%۷۵ نياز آبي گياه)، بهترين عملکرد و کارآيي کاربرد آب، کود و کيفيت محصول را در پي دارد.