مقاله ارزيابي کيفيت تعدادي از مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت تعدادي از مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله عملکرد
مقاله کيفيت تخم مرغ
مقاله مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: پيش جنگ جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: زنبوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: احدي فرحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش جهت ارزيابي کيفيت تعدادي از مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۱۹۲ قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي- لاين W-36 از سن ۷۰ تا ۸۰ هفتگي در ۴ تيمار و ۴ تکرار انجام گرفت که هر تکرار شامل ۱۲ قطعه مرغ بود. تيمارها شامل تيمار شاهد و تيمارهاي ديگر بوده که جيره غذايي تيمار شاهد بدون مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني در طول دوره آزمايش بود و در جيره هاي غذايي تيمارهاي ديگر از مکمل هاي معدني و ويتاميني شرکت هاي ارس بازار، توليد دارو و داروسازان استفاده شد. اين طرح به مدت ۱۰ هفته انجام گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که حذف و يا استفاده از انواع مکمل هاي مواد معدني و ويتاميني اثر معني داري بر عملکرد و کيفيت تخم مرغ ندارد (۰۵/۰<P).