مقاله ارزيابي کيفيت صفحات وب پژوهشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مستقر در شهر تهران از ديدگاه کاربران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت صفحات وب پژوهشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مستقر در شهر تهران از ديدگاه کاربران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت صفحات وب
مقاله وب کوال
مقاله اي-کوال
مقاله پژوهشگاه
مقاله کاربران
مقاله وزارت علوم
مقاله تحقيقات و فن آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيل صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: خانلرخاني الميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي کيفيت صفحات وب از ديدگاه کاربران، نقشي سازنده در طراحي و توسعه آن بالاخص در مراکز پژوهشي دارد، زيرا توسعه دهندگان وب را با ديدگاه کاربر، آشنا و به آنان در خلق وب سايت هاي کاربر مدار در محيط علمي-پژوهشي ياري مي رساند. «وب کوال»، به عنوان مدل ارزيابي کيفيت صفحات وب، مي کوشد تا تصويري از کيفيت وب سايت از ديدگاه کاربران، در دو وضعيت موجود و مورد انتظار ارايه دهد. در پژوهش فوق نيز، تلاش شده است تا کيفيت صفحات وب پژوهشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مستقر در شهر تهران، با رويکرد پيمايشي-تحليلي و با استفاده از جديدترين ويرايش مدل وب کوال که تحت عنوان اي-کوال معرفي شده است، مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. مدل اي-کوال، بر اساس ساختار وب کوال مي کوشد کيفيت موجود و مورد انتظار صفحات وب را از ديد کاربر ارزيابي نمايد. يافته هاي اين پژوهش، نشان دهنده وجود «تفاوت معني دار» ميان کيفيت موجود و کيفيت مورد انتظار اين صفحات از ديدگاه کاربران مي باشد. در پايان نيز نظرات و پيش نهادهايي براي بهبود کيفيت اين صفحات ارايه شده است.