مقاله ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي کشت گلرنگ و سويا در منطقه دماوند به روش کشت فارياب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۹۰ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي کشت گلرنگ و سويا در منطقه دماوند به روش کشت فارياب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي تناسب اراضي
مقاله روش پارامتريک
مقاله محدوديت ساده
مقاله کاربري زمين
مقاله گلرنگ
مقاله سويا
مقاله دماوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مسيح آبادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوار اميرمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در شمال شرق تهران به فاصله حدود ۴۵ تا ۷۷ کيلومتري در مسير جاده تهران فيروزکوه واقع شده؛ از نظر موقعيت بين ۵۱°.۵۹¢ تا طول ۵۲°.۲۳¢ شرقي و ۳۵°.۳۵¢ تا ۳۵°.۴۵¢ عرض شمالي قرار دارد. ارتفاع منطقه از سطح دريا (در پايين ترين بخش ۱۸۰۰ و در بالاترين قسمت ۲۳۰۰ متر) و وسعت کل اراضي مطالعه شده ۲۰۰۰۰ هکتار مي باشد که اين مطالعه براي کشت آبي گلرنگ و سويا انجام پذيرفته است. مراحل انجام اين آزمايش شامل انجام برخي مطالعه هاي خاک شناسي، نمونه برداري خاک، تجزيه آزمايشگاهي نمونه هاي خاک، جمع آوري اطلاعات اقليمي زراعي براي محصولات مورد نظر و تهيه نقشه ارزيابي خاک با استفاده از سيستم GIS و ارزيابي تناسب اراضي براي تيپ هاي بهره وري مورد نظر در منطقه بوده است. پس از جمع آوري اطلاعات خاک، اقليم و پستي و بلندي و تعيين نيازهاي خاکي و اقليمي گياه از روي جدول هاي ارايه شده توسط Sys&FAO ارزيابي کيفي با استفاده از روش هاي پارامتريک (ريشه دوم) و محدوديت ساده از راه مقايسه خصوصيات اقليمي، توپوگرافي و خاک با نيازهاي رويشي هر محصول انجام شود. با اين روش تاريخ هاي مناسب عمليات زراعي از قبيل زمان عمليات تهيه زمين، کاشت، شروع و پايان دوره رشد نيز اندازه گيري شد. خاک هاي موجود در منطقه در دو رده انتي سل و اينسپتي سل تفکيک شده اند. نتايج ارزيابي کيفي اراضي نشان دهنده اين است که خصوصيات اقليمي در رشد و توليد محصولات مورد نظر در منطقه به ترتيب سبب کاهش ۳۷٫۵۲ و ۵٫۵ درصدي براي توليد محصول سويا و گلرنگ نسبت به توليد پتانسيل آن ها خواهد شد. هم چنين برخي از خصوصيات خاک و توپوگرافي که از عوامل محدود کننده توليد محصولات مي باشد به شرح زير تعيين شدند:
عوامل محدود کننده توليد براي محصول گلرنگ شامل آهک، پستي و بلندي،pH  و در مورد محصول سويا حضور آهک و سنگريزه و در برخي از واحد هاي اراضي توپوگرافي مي باشد.