مقاله ارزيابي گذار اقتصادي تحت آموزه هاي نئوليبراليسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۳۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي گذار اقتصادي تحت آموزه هاي نئوليبراليسم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوليبراليسم اقتصادي
مقاله گذار اقتصادي
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اواخر دهه ۱۹۷۰، با تغيير پارادايم غالب توسعه، بيشتر كشورها پيروي از سياست هاي اجماع واشنگتني را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه هاي اين رويكرد، با حذف نقش دولت، بازارها كارآيي اقتصادي را افزايش مي دهند؛ اما در عمل، كشور هايي كه اين سياست ها را دنبال نمودند، به دليل نبود زيرساخت ها و نهادهاي لازم، با مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي رو به رو شدند.
در اين شرايط، به مرور افكار تجديدنظر طلبانه اي در ادبيات توسعه اقتصادي با عنوان اجماع پساواشنگتني شكل گرفت. اين رويكرد بر اساس نقطه ضعف هاي اجماع واشنگتني و درس هاي به دست آمده از تجربه كشورهاي مختلف در حال توسعه، به خصوص كشورهاي شرق آسيا و اروپاي شرقي توسعه يافت. در نتيجه، پارادايم جديدي در رابطه با توسعه اقتصادي و اجتماعي بنيان گذارده شد كه در آن دولت نقش مهمي در اصلاحات اقتصادي دارد.
بنابراين، اگر گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پيش نيازها و ظرفيت هاي نهادي يك كشور صورت گيرد، باعث آشفتگي در اقتصاد خواهد شد.