مقاله ارزيابي ۳۶۰ درجه، روشي موفق در تعيين شايستگي هاي يك مدير (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ۳۶۰ درجه، روشي موفق در تعيين شايستگي هاي يك مدير (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله شايستگي
مقاله شايستگي هاي مديريتي
مقاله ارزيابي ۳۶۰ درجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجاني حامدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محققان بزرگ دنيا (دراكر، تارو، تافلر، هندي و …) عميقا براين باور هستند كه رمز برتري در رقابت هاي قرن بيست و يكم و هزاره سوم، نوآوري هاي ارزش آفريني است كه پديدآورندگان آن، نه فقط تعداد محدودي از نخبگان جوامع و سازمان ها بلكه توده وسيعي از آحاد جامعه و كاركنان سازمان ها را نيز شامل مي شوند. برآوردهاي دقيق كارشناسي، نشان مي دهندكه امروزه تا ۶۰ درصد از درآمد و ۹۰ درصد از سود برخي سازمان هاي بزرگ و پيشرو، ناشي از همين نوآوري ها است. اهميت نقش سرمايه انساني به عنوان مزيت رقابتي سازمان ها به اندازه اي است كه سهم دارايي هاي نامشهود (كه سرمايه هاي انساني از مهمترين اجزاي تشكيل دهنده آن است) در ارزش بازار (ارزش سهام) سازمان ها، روندي فزاينده و مستمر را طي مي كند.
اين مقاله در راستاي يك طرح پژوهشي در سطح دانشگاه مي باشد، که در آن سعي شده است پس از بيان نقش اساسي نيروي انساني در محيط هاي آموزشي ، به تبيين شاخص هاي ارزشمندي براي ارزيابي افراد شاغل در دانشگاه پرداخته شود. در ادامه پس از ارايه چهارچوبي براي شاخص هاي تعالي براي هر يک از معاونين و ساير پرسنل، با استفاده از بهينه ترين روش ارزيابي فاکتورهاي انساني (روش ۳۶۰ درجه) به بيان نقاط قوت و ضعف هر يک از پرسنل محترم دانشگاه اشاره خواهد داشت.