سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزاد طرهانی – عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات راهبردی ICT
محسن زندی – ICT مدیر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک

چکیده:

ارزیابی ابزاری برای مدیریت پروژه است تا بتوان از چگونگی و و کیفیت فرآیند تعریف ، اجرا و خاتمه پروژه اطلاع حاصل نمود. شاخص
های ارزیابی یک پروژه با توجه به مراحل مختلف ، به معیارها و شاخص های قبل از اجراء، حین اجراء و بعد از اجرای پروژه ها قابل تعریف
می باشند.
اساس ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات شبیه سایر پروژه ها می باشد و دانستن روشهای ارزیابی دیگر می تواند کمک شایان توجه ای
در این ارتباط نماید.
شامل ارزیابی توام IT شامل مفاهیمی همچون اطلاعات، ارتباطات، شبکه و امنیت است، بنابراین ارزیابی پروژه های IT با توجه به اینکه اصطلاح
محصولات و خدمات می باشد. به عبارت دیگر به جنبه های سخت افزاری ، نرم افزاری و مغز افزاری دلالت می کند.
روشهایی مثل IT نیز مورد استفاده قرار گیرد. در حوزه IT روشهای مختلفی برای ارزیابی پروژها وجود دارد که می تواند برای ارزیابی پروژه های
بصورت PMBOK وجود دارد که در بعد ارزیابی هر یک از آنها، ابزارهای مخصوص به خود را بکار گیری نموده اند. روش RUP و PMBOK
که توسط شرکت رشنال توصیه گردیده است RUP کلی و عام می تواند پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری را پشتیبانی نماید. ولی روش
مختص پروژه های نرم افزاری است که از ابتدای شکل گیری پروژه ها در مبحث معماری اطلاعات سازمانی، کنترل و اجرای پروژه های مذکور و
در نهایت خاتمه آنها از ابزارهای مختلف پیشبرد پروژه استفاده می نماید. یکی از ابزارهای مورد استفاده، ارزیابی فعالیت ها واستانداردی است که
روش مذکور بکارگرفته است.
این مقاله به ارزیابی عملکرد فرآیندها ، پروژه ها یا فعالیت ها می پردازد، که طی آن اهداف ، کاربرد و نقش نظارت و ارزیابی در
مدیریت پروژه ها تشریح گردیده و به معرفی چرخه پروژه و زیرسیستم های آن پرداخته، تا نقش متفاوت نظارت و ارزیابی را در مقاطع
مختلف یک پروژه از طرح ریزی و گزینش ، اجرای پروژه و بهره برداری از نتایج پروژه روشن نماید. در ادامه به فنون مختلف ارزیابی پروژه
ها پرداخته و ضمن معرفی روش چک لیست، ارتباط مراحل انجام پروژه و روش مذکور را بیان می کند. سپس به معیارها ، ملاکها و عوامل
ارزیابی می پردازد و ضمن بیان عدم وجود الگوی واحدی که بتواند قابل تطبیق با شرایط و موقعیت سازمان های مختلف باشد به لزوم توجه به
معیارهای قابل قبول سازمان و حوزه موردبررسی می پردازد.در نهایت به بررسی نحوه مدیریت وارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات پرداخته
می شود .
لازم بذکر است که این مقاله نتیجه یک فعالیت تحقیقات نظری در حوزه مدیریت و ارزیابی پروژه می باشد.