سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد دهقانی سریزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
جمال حسینی عزآبادی – کارشناس مهندسی صنایع شرکت مشاورین کیفیت پرداز یزد
محمدصالح اولیاء – دانشیاردانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله به منظور ارزیابی ،تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود، ازبین روشهای ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمانی EFQM انتخاب شد . لذا در راستای این هدف فرایند تدوین اظهارنامه عملکرد سال ٨٤ شرکت برق منطقه ای یزد به همراه جمع آوری مستندات و براساس معیارهای تعیین شده وزارت نیرو جهت ارزیابی انجام گردید . در ادامه روش شبه جایزه براساس بلوغ سازمانی و شواهد با توجه به موقعیت شرکت برق منطقه ای یزد و میزان ارزشمندی صحت اطلاعات، انتخاب شد . پس از آن، بااستفاده از ماتریس امتیازدهی، نمرات هر زیرمعیار داده شد و به همراه آن، نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، امتیاز کل سازمان و مقایسه بین امتیاز معیارها و همچنین زیر معیارهاصورت گرفت . از طرف دیگر به منظور جلوگیری از اتلاف منابع شرکت برق منطقه ای ناشی از اصلاح نواحی قابل بهبود با اهمیت پایین، اولویت بندی نواحی قابل بهبود انجام شد و در نهایت پروژه های بهبود و برنامه های عملیاتی تعریف و تعیین گردید . لازم به ذکر
است که به منظور اخذ نظرات کارشناسان وافراد خبره شرکت و نیز توجه به وزن های تعریف شده مدل EFQM ، شیوه وزن دهی زیرمعیارها بر اساس مدل EFQM و با استفاده از تکنیک AHP صورت پذیرفت .