سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا زالی – استادیار دانشگاه مازندران
مهرداد مدهوشی – استادیار دانشگاه مازندران
احسان شاهسوند – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:

در جهان امروز،موفقیت سازمان ها در گرو یادگیری سازمانی مستمر برای پاسخ گویی به تحولات بسیار سریع محیطی است . نخستین گام برای ارتقای " یادگیری سازمانی " ، ارزیابی آن می باشد . نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین امتیاز یادگیری سازمانی در وضع موجود و مطلوب شرکت پارت سازان به ترتیب برابر ۱۴,۸۹ و ۲۱,۴۸ است . به طورکلی شرکت مورد بررسی در وضعیت موجود دارای " یادگیری سازمانی " کمتری است . به همین دلیل، بیشترین فرصت یادگیری سازمانی برای این شرکت مربوط به بعد " ا طلاعات " با امتیاز ۴۶,۳۶ است . پس از آن به ترتیب در ابعاد " اجرا " ، " برنامه ها / ارزیابی ها " ، " رهبری با بینش " و " خلاقیت " فرصت های یادگیری سازمانی نهفته است .