سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین ح حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فرخ رحیم زاده خوبی – دانشگاه تبریز

چکیده:

یونجه یکی از گیاهان مهم ع۸لوفه ای است که بصورت دیم و آبی در کشور کشت میگ ردد یکی از عوامل موثر در کاهش تولید آن شوری منابع آب و خاک می باشد که با انتخاب ژنوتیپ های متحمل به شوری امکان تولید بیشتر و گسترش کشت این گیاه در شرایط شور کشور فراهم می گردد. لذا ۴۵ رقم یونجه بومی و وارداتی از نظر تحمل به شوری مورد بررسی قرار گرفتند.