سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید افشین مساوات – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
محمدتقی آساد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامکار حقیقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

دو آزمایش جداگانه در قالبطرح بلوک های کامل تصافدی با چهار تکرار در سال ۷۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه اجرا شد در این تحقیق ۱۱ هیبرید جدید ذرت استفاده گردید.