سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرمهدی عطاریان – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
محمدحسن راشد محصل – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آزمایش بمنظور ارزیابی میزان رقابت نوری بین علف هرز پولاف و حشی و سه رقم گندم زمستانه متداول در منطقه دشت مشهد در کانویی مخلوطهر یکی از این ارقام با پولاف وحشی در سال زراعی ۷۹-۷۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد.