سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهرآوران – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
سیدمرتضی رضیئی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
همایون مشگین کلک – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی روش مدار معادل مغناطیسی در محاسبة اندوکتانس های ماشین سنکرون قطب برجسته در شرایط مختلف و مقایسة نتایج با روش اجزاء محدود پرداخته می شود . ابعاد هندسی فاصلة هوایی در روش مدار معادل مغناطیسی با دقت بالایی در نظر گرفته شده است به نحوی که تعداد اجزاء آن بیشتر از روش اجزاء محدود است . در بررسی عملکرد ماشین الکتریکی دانستن اندوکتانسهای آن بسیار اهمیت دارد چرا که با استفاده از روابط ارتباط دهندة شارهای پیوندی به مقادیر جریان از طریق این اندوکتانسها و روابط ولتاژ – شارپیوندی می توان رفتار ماشین را مورد مطالعه قرار داد . تغییرات اندوکتانسها در شرایط عدم تقارن های متداولدر فاصلة هوایی می تواند مبنایی برای تشخیص عیب ماشین سنکرون باشد .