سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسمعیل نبی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
حسن محمودزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین
سلیمان محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی ایستگاه میاندوآب

چکیده:

به منظور ارزیابی ارایی سه علف کش فلور کلریدون و اتال فلورالین و تری فلورالین در مقایسه با وجین دستی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی با ۵۵ تیمار و ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در بهار سال ۷۸ انجام شد.