سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر طباطبایی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،
اصغر اسماعیلی کلالق – کارشنا سارشد را ه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سنگدان ههایی که در مخلوطهای آسفالتی استفاده م یشوند، در ابتدای ساخت مقاومت اصطکاکی مناسبی دارند، ولی پس از مدتی بر اثر عبور بارهای ترافیکی ساییده شده و مقاومت اصطکاکی خود را از دست می دهند. برخی گزار شها حاکی از بین رفتن ?? درصد مقاومت اصطکاک اولیه در دو سال اول خدمت دهی روسازی است[ ۱] . از اینرو استفاده از سنگدان ههایی که مقاومت و دوام اصطکاکی بالایی دارند، از نقطه نظر ایمنی جاد هها از اهمیت خاصی برخوردار است.در این پژوهش از درصدهای مختلف سرباره فولاد برای بهبود خصوصیات اصطکاکی استفاده شده است.نمونه های مختلف آزمایشگاهی با نسبتهای متفاوت سرباره کلوخ های کوره بلند به ماسه طبیعی در سنگدانه های مخلوطهای آسفالتی برای بدست آوردن نسبت بهینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، که درآزمایشگاه تکنولوژی آسفالت دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، با انجام آزمایشهای مختلف بر اساس استانداردهای AASHTO و ASTM روی نمون ههای آسفالتی ساخته شده از این سنگدانه ها حاصل شده است