سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران
شبنم منتظر – کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران، تهران
روح الله عالی زاده – کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران، تهران
مهدی چینی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

روباره های فولادی که محصول جانبی فرآیند تولید آهن میباشند، بر خلاف روباره های کوره های آهنگدازی به علت خاصیت پوزولانی کم، قابلیت استفاده در تولید سیمانهای آمیخته را ندارند و تنها می توانند بعنوان سنگدانه در صنعت راه و ساختمان بکار برده شوند. در تحقیق حاضر با انجام آزمایشهای مربوطه، استفاده از روباره های فولادی در ساخت رویه های آسفالتی امکان سنجی شده است. نتایج مثبت حاصل از کاربرد این ماده در مقایسه با سنگدانه های طبیعی مانند استقامت مارشال زیاد و روانی کم و آزمونه های ساخته شده با آن نشان م یدهد که روباره های فولادی می تواند بعنوان جایگزین مصالح سنگی طبیعی در ساخت روسازی راه بکار رود.