سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیانوش سیامردی – کارشناس مهندسی عمران
محمدرضا احدی – استادیار،عضو هیأت علمی پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

دراین مقاله سعی می شود نوعی بتن سبک سازه ای معرفی گردد که اولاازلحاظ مشخصات فنی درمحدوده استاندارد BS8110 قراردارد ،ثانیا هزینه ساخت آن نسبت به دیگر بتن های سبک سازه ای بسیارارزان می باشد ضمنا"بخشی ازنتایج آزمایشگاهی مطالعه تحقیقاتی کاربرد پوسته بادام ضایعاتی به عنوان سنگدانه درشت دربتن سبک ارائه می گردد.دراین مقاله مقاومت فشاری ، مقاومت چسبندگی ،مدول الاستیسیته و رفتار تغییرمکان خمشی بتن ساخته شده ازپوسته بادام بصورت بتیجه گیری بیان می شود نتایج نشان می دهد که اگر چه بتن حاوی پوسته بادام مدول الاستیسیته کمی دارد اما آزمایش تیرهای درمقیاس بزرگ معلوم می کند که شکست تحت بارهای طراحی قابل قبول است ،بطوریکه نسبتهای تغییرمکان خمشی دهانه بین ۲۵۲و ۲۶۳ می با شد که در محدوده مجاز آیین نامه BS8110 قراردارد نتایج تحقیقات آزمایشگاهی نشان می دهد که کاربرد پوسته بادام به عنوان سنگدانه درشت برای تهیه بتن سبک سازه ای خصوصا برای ساخت سازه هایی با هزینه کم و همچنین برای استفاده درناحیه های زلزله خیز راهکار خوبی می باشد.