سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت
بهروز فردوسی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

مقاومت کششی یکی از مشخصه های مکانیکی مهم بتن آسفالتی است که رابطه ای مستقیم با تغییرات فیزیکی ناشی از اعمال تنش ها در آن دارد. به عبارت دیگر می توان با تعیین مقاومت کششی، روند ایجاد و گسترش ترک های ناشی ازخستگی، ترک های ناشی از سرما و تغییر شکل های پایدار در بتن آسفالتی را پیش بینی کرد. یکی از آزمایش های رایج برای تعیین مقاومت کششی بتن آسفالتی، آزمایش کشش غیر مستقیم است این آزمایش با وجود استفاده گسترده و مزایایی چون آسانی تهیه نمونه ها وسادگی بارگذاری، معایبی نیز دارد که از آن جمله تغییر شکل نامطلوب ایجاد شده در محل بارگذاری و عدم دقت این آزمایش در اندازه گیری کرنش ها است. از این رو لزوم ایجاد آزمایش هایی که با وجود سادگی نسبی، عاری از این معایب باشند آشکار است. یکی از گزینه های مطرح برای جایگزینی آزمایش کشش غیر مستقیم، آزمایش خمش نیم دایره است که در سال های اخیر مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی دقت و ارزیابی نتایج آزمایش خمش نیم دایره به عنوان یک آزمایشکشش غیر مستقیم است. برای این منظور، نمونه های بتن آسفالتی با درصد قیر و دانه بندی متفاوت تهیه و آزمایش خمش نیم دایره و کشش غیر مستقیم بر روی آنها انجام شده است. برای ارزیابی نتایج، آزمایش سه محوری ویم نیز بر روی نمونه های آسفالتی با همان مشخصات انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر دقت بالای آزمایش خمش نیم دایره در تعیین مقاومت کششی مخلوط های آسفالتی است.