سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حانیه السادات سجادی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدما
محسن صادق گلی – روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان

چکیده:

حوادث غیر مترقبه در هر شکل، خواه طبیعی خواه ساخته دست بشر، در هر بار وقوع، باعث کشتهو مجروح شده بسیاری از انسانها، وارد آمدن خسارات متعدد و ایجاد اختلال درخدمت رسانی بخشهای مختلف جامعه می شوند و در این حالت برگشت به حالت اولیه، نه تنها جهت دستیابی به الگوی معمول زندگی ، کاهش نگرانیها و اضطرابها، درکوتاهترین زمان ممکن، ضروری است . در میان بخشهای مختلف کشور، که خواه ناخواه تحت تاثیر بروز این حوادث قرار می گیرند، بخش بهداشت و درمان، به سبب ماهیت فعالیت هایش و نقشی که در درمان و بازتوانی مجروحان و کنترل وضعیت سلامت جامعه دارد، از بخشهای حساس و استراتژیک بوده و مراکز این بخش، خصوصا بیمارستان های آن، باید به صورت شبانه روزی و بدون وقفه در زمان بروز حوادث فعالیت داشته باشند و به ارائه خدمات بپردازند. این امر زمانی امکان پذیر است که مراکز مربوطه قبل از بروز حوادث، آمادگیهای لازم را کسب کرده باشند و بتوانند با تمام نیرو و توان به کنترل بحران بپردازند. بررسی ها و مطالعات نشان میدهد، اولین گام برنامه آمادگی مراکز و تسهیلات بهداشتی درمانی، برآورد آسیب پذیری این مراکز در برابر حوادث غیر مترقبه می باشد. تجزیه و تحلیل این برآورد می تواند مناطق آسیب پذیر را مشخص نماید و راهنمای مفیدی برای برنامه ریزی های بعدی باشد.
روش پژوهش: در این بررسی که بصورت مروری و با استفاده از منابع و متون مختلف علمی انجام شده است، سعی شده ضمن بیان نمونه ای از کاربری، الگویی جهت ارزیابی میزان آسیب پذیری تسهیلات بهداشتی درمانی ارائه شود.
بحث و نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل آسیب پذیری تسهیلات بهداشتی درمانی که با هدف تعیین میزان آسیبی که احتمالا در اثر وقوعحوادث وارد می آید، انجام می شود، ازمهمترین اقداماتی است که در راستای کاهش تاثیرات حوادث غیر مترقبه باید صورت گیرد. آسیب پذیری در اینگونه مراکز باید در سه بعد ساختاری، غیر ساختاری و عملیاتی برآورد گردد و چنین برآوردهایی مراحل زیر را در بر داشته باشد:
• بازرسیهای دوره ای
• تکمیل فرمهای مخصوصی به نام راهنمای برآورد آسیب پذیری
• تهیه نقشه ساختمان
• اندازه گیری عناصر ساختاری
• تهیه عکسهای مربوطه
• انجام آزمایشات خاک
• راهکارهای تقویت ساختمان
در متن این مقالهضمن ارائه مثالی کاربردی از تعیین آسیب پذیری بیمارستانی در امریکا، الگویی جهت ارزیابی آسیب پذیری تسهیلات بهداشتی درمانی در برابر حوادث غیر مترقبه به تفضیل بیان می شود.