سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حام صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
افشین عادل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عواملی از قبیل اجرای نادرست ، عدم نظارت صحیح ، اثر خوردگی ،…. باعث شده که اکثر سازه های بتن آرمه در مقابل بلایای طبیعی خصوصا زلزله آسیب پذیر باشند . به همین جهت مطالعه و ارزیابی سازه های بتنی موجود از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این مقاله تعداد ۴۰ ساختمان از سازه های بتنی موجود در شهر بندرعباس انتخاب شده و اطلاعاتی در رابطه با طرح سازه ای ، موقعیت محلی، جزییات اجرایی، نحوه اجرا، مقاومت در برابر خوردگی ، ….. تهیه شده است . نخست ضرایبی برای تعیین میزان آسیب پذیری ناشی از نواقص احتمالی در اثرهر یک از موارد فوق با توجه به پیشنهاد های سایر مراجع ارائه گردیده و به ارزیابی آسیب پذیری هر یک از ساختمانها پرداخته شده است . سپس با انجام مطالعات کمی برروی تعدادی از ساختمانها به صورت انتخابی اصلاحاتی بر روی برخی از شاخص های آسیب پذیری و ضرایب مربوطه انجام شده است . این اصلاحات مربوط به عوامل ناشی ازطرح نامناسب سازه ، نقایص اجرایی و بصورت ساده مدل سازی شده و تحلیل غیر خطی صورت SAP اثرات خوردگی می باشد . نواقص فوق توسط برنامه ۲۰۰۰پذیرفته است.