سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار گروه عمران، مرکز آموزش عالی فنی امام محمد باقر(ع) ساری
همایون مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی زلزله، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی درمهندسی زلزله، کاهش خطرهای جانی و حفظ سرمایه های مادی است. یکی از گام های اساسی در کاهش خطر زلزله تعیین میزان آسیب پذیری ساختمان های موجود و شناخت نقاط ضعف آنها در برابر زلزله می باشد. میزان آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله بر اساس انتظارات و اهداف آئین نامه های طراحی زلزله تعریف می گردد. هدف ازمقاله حاضر شناخت وضعیت موجود گونه های مختلف ساختمان های متداول شهری در استان مازندران و ارزیابی آسیب پذیری آنها در برابر سطوح مختلف زلزله می باشد.این کار با ارزیابی تعدادی از ساختمان های موجود شهری در سطح استان که به صورت تصادفی انتخاب می گردند، صورت می پذیرد. برای این منظور از بین روشهای مختلف ارزیابی کمی و کیفی، روش ارزیابی آسیب پذیری آریا انتخاب شد و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز هر ساختمان انتخابی، آسیب پذیری آن به کمک روش آریا محاسبه گردید و وضعیت آن دریکی از چهار گروه خسارت کم، قابل استفاده؛ خسارت متوسط، تعمیر الزامی ؛ خسارت زیاد، بازسازی الزامی و خسارت خیلی زیاد، خرابی و ریزش ساختمان طبقه بندی شد. نتایج نشان می دهد که آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله های طرح بسیار زیاد بوده و برای ساختمانهای بنائی بسیار نگران کننده است