سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا خباز تمیمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، رودخانه و مدیریت سوانح طبیعی، کارشناس ارش

چکیده:

ارزیابی سریع چشمی (Rapid Visual Screening) ساختمانها برای آسیب پذیری لرزه ای تحت عنوان FEMA154 رای استفاده گسترده و ساده از مهندسین ساختمان تا افراد غیر متخصص آموزش دیده ، نوشته شده است تا کاربر با مشاهده از پیاده رو بتواند ساختمانها را به دو گروه ایمن و ایمنی مشکوک تقسیم بندی می کند. در این تحقیق سعی می گردد که ضمنمعرفی روش شناسی بکار برده شده در ۱۵۵ -FEMA154 آسیب پذیری ساختمانهای ۱۰ مدرسه درآموزش و پرورش منطقه۱۰ ) تهران که در غالب دستورالعمل بهسازی لرزه ای، آسیب پذیری آنها بررسی شده است، را با استفاده از روش شناسی ) معرفی شده مورد ارزیابی قرار گیرند.