سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن احدنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریز
ابوالفضل مشکینی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان کرمانش
بتول نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهر نشینی ، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد وتوسعه شهرها و کشور را دچار وقفه نماید. ضرورت کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کالبدی ، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد.
بافتهای فرسوده و مساله دار شهری و سکونتگاه های حاشیه ای و غیر رسمیی در کشورهای درحال توسعه (همانند ایران) بیشتر از سایر بافتهای شهری در معرض خطر زلزله قرار دارند. این بافتها بنا به دلایلی چون عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت بنا، قرارگیری در شیبها و اراضی نامناسب، شبکه ارتباطی ناکارآمد، کمبود (عدم) فضای باز، عدم وجود تاسیسات و تجهیزات شهری و … بیشتر در عرض خطر هستند.
این مقاله سکونتاه غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان را از نظر اسیب پذیری در برابر زلزله با توجه به شاخصهایی چون بافت شهری، فضای باز، تراکم های شهری، نوع و قدمت مصالح در محیط ARCVIEW , ARGIS مورد بررسی قرار داده و مشخص گردید که محله فوق در برابر زلزله نسبت به سایر محلات و مناطق شهری از آسیب پذیری بالاتری برخوردار است.