سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرسول رنجبران – دانشیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شیراز
مجتبی فتحی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
وحید شامبیاتی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق آسیب پذیری لرزه ای قابهای فولادی با سیستم قاب خمشی به کمک تحلیل استاتیکی غیرخطی بار فزاینده ( پوش آور) مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی آسیب پذیری در تراز عملکرد ایمنی جانی برای دو نوع توزیع بار جانبی، صورت گرفته سات. توابع فیزیکی مورد استفاده برای تعیین آسیب پذیری قابها شکل پذیری دورانیاعضاء شاخص آسیب اعضا طبقات و کل سازه می باشند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این مساله است که هنگامی که توزیع بار جانبی بصورت یکنواخت باشد به غیر از قاب ۲ طبقه هیچکدام از قابها معیار ایمنی جانی را برآورده نکرده و نیاز به بهسازی دارند. ولی اگر توزیع بار جانبی مطابق آیین نامه FEMA356 و نیروهای تحلیل دینامیکی طیفی باشد تنها قاب ۱۰ طبقه معیار ایمنی جانی را برآورده نکرده و نیاز به بهسازی دارد.