سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

در این مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی سازه های سا ختمانی موجود در یک مجتمع پالایشگاه نفت مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور کلی، سیستم سازه ای این ساختمانها به چهار گروه طبقه بندی می شود که عبارتند از: ۱( ساختمانهای بنایی، ۲( ساختمانهای بتنی مسلح، ۳( ساختمانهای فولادی و ۴( ساختمانهای صنعتی. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای اینگونه ساختمانها در دو مرحله انجام می گیرد که عبارتند از: الف( ارزیابی میدانی و ب( ارزیابی کمی. در مرحله ارزیابی میدانی ، تمام مدارک موجود اعم از نقشه ها، مشخصات فنی، محاسبات، تغییرات و ملحقات جمع آوری شده و با مطالعات میدانی یا نتایج آزمایشگاهی مقایسه می شوند. در صورتی که معیارهای پذیرش تامین نشده باشد، تحلیلهای دقیق با استفاده از مدلسازی کامپیوتری انجام می گیرد. بر اساس مطالعات گسترده ای که در این تحقیق به عمل آمده است بیش از ۲۵ درصد ساختمانهای موجود در پالایشگاه مورد نظر بسیار آسیب پذیر بوده و نیازمند مقاوم سازی هستند. بخشی از جزئیات مقاوم سازی و همچنین هزینه های مقاوم سازی به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته است.