سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
نعمت الله خراسانی – استاد گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
حسن کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
هادی اوجاقی شیرمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی(تکتونیک)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه

چکیده:

تعیین شاخص آسیب پذیری محیط زیستی (EVI) و تهیه نقشه درجه آسیب پذیری برای تعیین روند روزافزون تخریب محیط زیست و انجام اقدامات اصلاحی (در صورت نیاز)، امری ضروری میباشد.احداث سد بر روی رودخانه خرمرود (واقع در حوضه ی آبخیز خرمرود)، علیرغم حاصل نمودن مزایای اقتصادی، اثرات مخرب محیط زیستی مانند تخریب پوشش گیاهی، انحراف مسیر رودخانه، نابودی مراکز حساس از جمله زیستگاهها، کاهش تنوع گیاهی و جانوری و… را در فازهای ساختمانی و بهره برداری به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق شاخص آسیب پذیری محیط زیستی منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از ۷ عامل ارتفاع، شیب، تیپ خاک، فرسایش خاک، کاربری اراضی، تیپ پوشش گیاهی و تراکم جمعیت محاسبه و نقشه ی درجه آسیب پذیری محیطزیستیِ قبل از احداث سد در حوضه آبخیز خرمرود تهیه گردید. بسته ی نرم افزاری ArcGIS و نرم افزار آماری SPSS نیز جهت تعیین عوامل مهم و موثر و وزن دهی آنها مورداستفاده قرار گرفت. با تهیه نقشه های مشابه در سالهای پس از احداث سد ومقایسه ی شاخص یک پارچه ی آسیب پذیری محیط زیستی(EVSI) به دست آمده از نقشه های تهیه شده در سال های متوالی، میتوان متوجه روند تغییر این شاخص در این حوضه گردید تا در صورت نیاز، اقدامات لازم جهت حفظ محیط زیست به صورت قانونی یا داوطلبانه انجام گیرد.