سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – کارشناس مدیریت درسوانح طبیعی

چکیده:

منطقۀ۱۶دارای دوبخش۱-مسکونی درمرکز۲-خدماتی-صنعتی درحاشیه میباشدکه بخش مرکزی بعنوان گرانیگاه این مجموعه با بافتی ریز دانه دارای تراکم جمعیتی مسکونی وخدماتی بالایی است بدلیل اینکه محدودۀمنطقۀ۱۶درطول۷۰سال بتدریج ولایه لایه شکل گرفته،زیراکه تهران به علت تجلیگاه اصلی فعالیتهای معطوف به مدرنیته کردن کشور، نیازمند آنها بوده ودراین زمینه میتوان به احداث: ایستگاه راآهن،سیلو،انبارها،کارخانۀچیت وروغن قو وکشتارگاه اشاره نمود. باتوجه به تراکم بافتهای خدماتی ومسکونی موجود، علاوه برمراکز یادشده وهمچنین وجود ۴ ایستگاه مترو، پایانةجنوب ، فرودگاه قلعه مرغی، گمرک وایستگاه حرارتی برق بعثت دراین منطقه بایست به برنامه های مدیریت سوانح وبحران توجه ویژه ای نمود وآنرا یکی ازمناطق کلیدی شهر درمراحل سه گانه درمدیریت حوادث بخصوص زلزله دانست.