سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله حسینی – استادیار دانشکده عمران پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدامین یوسفی مقدم –

چکیده:

وقوع زلزله های متعدد در کشور ما لزوم ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها در برابر زلزله را بیش از پیش موجب شده است. در این میان ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی ساختمانها بیشتر مورد توجه بوده و در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پلها منابع و اطلاعات محدودی موجود می باشد. در این مقاله تلاش شده ، ضوابط و اصول ارزیابی آسیب پذیری پلها از آئین نامه ها و منابع معتبر چون ۳۲ ،ATC- AASHTO ، ACI-343 ، ACI-341 ، ATC-18 ، ATC-32-1 و….. گردآوری شود.
علاوه بر این در این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری پل سه راه افسریه تهران با استفاده از روشهای پوش آور و دینامیکی غیرخطی انجام شده است. در روش پوش آور طیف آئین نامه پل ایران و طیف آئین نامه آشتو مورد استفاده قرار گرفت. ۰٫۴۳g در روش دینامیکی غیر خطی نیز شتابنگاشت زلزله های ازمیت ترکیه ، لندرز کالیفرنیا و لوما پریتا که به شتاب مقیاس شده اند، مورد استفاده واقع شد و بر اساس نتایج بدست آمده بین طیفهای دو آئین نامه مقایسه و پیشنهاداتی ارائه گردید.
در نهایت طرح بهسازی پل مذکور بر مبنای نتایج تحلیل پوش آور با در نظر گرفتن طیف آئین نامه آشتو ارائه گردید.