سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی بابایی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ، بندر انزلی
سیدحجت خداپرست –

چکیده:

واحد های صنعتی به دلیل نداشتن سیستم تصفیه فاضلاب و همین طور نبودن سیستم تصفیه مناسب و کار آمد ، تقریبا کلیه پسابهای خود را به آبهای سطحی و درنتیجه از طریق رودخانه های بزرگ و کوچک استان گیلان بعضی ها مستقیما و بعضی ها بطور غیر مستقیم وارد تالاب انزلی و به دریای خزر می ریزند . واحد های صنعتی با توجه به نوع تولید و فر آیند آن واحد دارای پساب با ویژگی خاص خود می باشد که ضمن تخلیه شدن به منابع پذیرنده آنها که غالبا آبهای سطحی می باشند سبب بروز آلودگی و همچنین تغییرات در خصوصیات آب از قبیل دما T.S.S ، COD ، BOD5, pH، هدایت الکتریکی ، کلسیم ،سختی کل ، نیتروژن و فسفر کل ، کدورت می شوند . در این تحقیق پساب خروجی چندین شرکت ( شرکت پگاه گیلان ، شرکت ریسندگی گیلان ، صنایع چوب و کاغذ (چوکا ) گیلان و ….. ) هریک از پارامترهای فوق بر اساس روش استاندارد مورد بررسی وارزیابی کمی قرار گرفت . نتایج حاصل حاکی از آن است میزان غلظت BOD5 ، COD ، نیتروژن و فسفر کل EC و PH در پساب خروجی شرکت ریسندگی به ترتیب ۵۸ ، ۵/۷ ، ۳/۶۰۹ ، ۰/۶۹ میلیگرم بر لیتر، ۷/۷۷ ، ۱/۰۹ ، میلی زیمنس برسانتی متر ثبت شده است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که مقادیر BOD5 اندازه گیری شده در پساب خروجی شرکت چوکا ، ایران پوپلین و خزر تولید حدود دوبرابر بالاتر از استاندارد زیست محیطی بوده و مقادیر اندازه گیری شده COD برای شرکت چوکا و ایران پوپلین ( ۴ برابر بالاتر ازاستاندارد ) و پساب خروجی خزر تولید ( ۳۰ برابر بالاتر از استاندارد ) که باز گو کننده افزایش تخلیه بارآلودگی از طریق صنایع مذکور به آبهای سطحی می باشد و نسبت T.N/T.P در پساب خروجی شرکتهای پگاه و ایرا ن پوپلین به ترتیب ۳۶/۲۵ ، ۷/۰۹ محاسبه گردید