سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
افشین ملکی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
حامد سیفی – کارشناس بهداشت محیط
یحیی زند سلیمی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

آلودگی آبهای زیر زمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه که حاوی ترکیبات و آلاینده های گوناگون می باشد، در جایگاه دفن زباله از مشکلات عمده ای است که مسائل بهداشتی و زیست محیطی عدیده ای را ایجاد نموده است. د ر شهر سنند ج با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰۰۰۰ نفر و دارا بودن چهار منطقه شهری، روزانه ۲۸۰ تن انواع زباله بهداشتی تولید می گردد. این زباله ها بعد از جمع آوری به محل دفن زباله شهری واقع در ۲۰ کیلومتری جاده سنندج کامیاران در محلی به نام کیلک حمل و در آنجا به صورت روزانه با پوششی از خاک به روش دره ای دفن نسبتا بهداشتی می گردد، در پایین دست محل دفن اراضی کشاورزی قرار دارند که عمدتا با آب چا ه آبیاری می گردند. هدف از این تحقیق ارزیابی امکان آلودگی شیمیایی آبهای زیر زمینی پایین دستمحل دفن شهر سنندج می باشد، که جهت حرکت آب زیر زمینی از لندفیل به سمت این اراضی می باشد. برای این منظور ۵ حلقه چاه در مجاورت لندفیل انتخاب گردید، و پس از ۶ مرحله نمونه برداری (طی دو فصل بهار و تابستان ۸۶ ) پارامترهای مختلف از جمله سختی، قلیائیت، کدورت، فسفات COD,CL-,EC,NO3,TDS,pH به روش استاندارد مورد سنجش قرار گرفته و نتایج بدست آمده با چاه شاهد و استاندارد های آب شرب و کشاورزی مقایسه گردید. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که آب چاه های منطقه مورد مطالعه در مقایسه با آب چاه شاهد و استاندارد های آب شرب از لحاظ اکثر پارامترهای مورد بررسی اختلاف معنی داری دارند. ولی از لحاظ استاندادهای آبیاری محدودیتی ندارند. لذا پایش مداوم و اصولی (monitoring) آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه، جهت جلوگیری از آلودگی منابع ارزشمند آب و خاک بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد.