سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم نیلوفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
سیداحمد مظاهری – دکتری ژئوشیمی و پترولوژی
محمدحسن کریم پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی
بهمن میرزایی – کارشناسی مسئول تحقیقات آب و محیط زیست

چکیده:

فعالیتهای معدنکاری در معدن پلی متال تکنار به جهت رهاسازی انباشته های باطله و عدم مهار زهاب زهکش شده از تونل شمالی تک III نقش اساسی در آلوده کردن منابع آب منطقه خواهند داشت. آلودگی جریانات سطحی و متعاقبا آبهای زیرزمینی چهار تک معدنی (I,II,III) ، آب قناتهای روستاهای پایین دست معدن را نیز تحت تاثیر قرار داده است این مطلب برپایه استانداردهای حد مجاز تمرکز فلزات سنگین (Cu,Pb,Zn,Cd,As,Hg) در آب آشامیدنی EPA,WHO استاندارد ملی ایران و همچنین با کاربرد دیاگرامهای هیدروشیمی کیفیت سنجی آب مورد تایید است.