سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی شمسی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
کارو لوکس – گروه مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران

چکیده:

بیماریMS از جمله اختلالات سیستم عصبی مرکزیCNS) است. این بیماری از طریق مکانیسم غیرطبیعی ایمنی عمل کرده و با آسیب رسانی به غلاف میلین پوشاننده آکسون، سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی می شوند. از آنجاییکه ماده سفید مغز اکثرا از سلولهای عصبی میلین دار تشکیل یافته اند این ضایعات به احتمال ٩٥ % در ماده سفید مغز اتفاق می افتد. در این مقاله به ارزیابی کمی و کیفی آلگوریتمهای مختلف بخش بندی و استخراج ضایعاتMS از قبیل آلگوریتمEM و منطق فازی می پردازیم. کلاسهای بافتی در آلگوریتم EM بصورت گوسی مدل می شوند. فقط یک کلاس با توزیع یکنواخت به مجموعه کلاسها اضافه می کنیم تا تاثیر داده های غیرمعمول را در آلگوریتم بهینه سازی کاهش یابد. همچنین پارامترهای مدل در این آلگوریتم بصورت اتوماتیک تخمین زده می شوند. اینکار نقش اساسی را در بهینه بودن آلگوریتم EM ایفا می کند در بخش بندی فازی ضایعات از اطلاعات شدت و مکان توأما استفاده می شود